ISO Normy

Pre spoločnosti pôsobiace v rôznych oblastiach služieb a výroby ponúkame poradenstvo a implementáciu systémov riadenia podľa  ISO noriem :

  • prechod na nové ISO normy podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
  • systém manažmentu kvality podľa ISO 9001
  • systém environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001
  • systém riadenia BOZP podľa ISO 45001:2018
  • energetický manažment podľa ISO 50001:2018
  • energetický audit na základe zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti (osoba zapísaná v registi energetických audítorov, oprávnená vykonávať energetický audit)
  • antikorupčný systém manažmentu ABMS ( anti bribery management system) ISO 37001:2016